Направи картички и мартенички за базар в подкрепа на деца и младежи от сдружение "Различни, но равни"

Направи картички и мартенички за базар в подкрепа на деца и младежи от сдружение "Различни, но равни"

Клуб "Измирлиевчета", СУ "Георги Измирлиев", Горна Оряховица
Мисията е от 7 February 2022 до 20 February 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Клуб "Измирлиевчета" вече е част от промяната!

Учениците от III“в“ клас, участници в проектно базирано обучение по Гражданско образование, се срещнаха с представители на ученическия съвет в училището. Целта на срещата бе запознаване с дейността на Ученическия съвет като орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи училищния живот. Председателят на ученическия съвет Петър Патарински предложи всички инициативи на съвета да се провеждат съвместно с малките ученици от III“в“ клас. Планираните дейностите са подчинени на приоритетите: благотворителност, доброволчество, лидерство. Ученическия съвет се присъедини към участието на учениците от III „в“ клас в надпреварата "Купата на героите" и членовете на клуба вече са 41. 

Днес, 21.02. 22 г. се проведе  благотворителната инициатива "Дари усмивка" в помощ на деца и младежи от сдружение "Различни, но равни" в град Пловдив.

 Сдружение „Различни, но равни” е родителска неправителствена организация, която обединява седемдесет семейства на деца и младежи с тежки физически и умствени увреждания с диагнози: детска церебрална парализа, мускулна дистрофия, синдром на Даун, аутизъм и други тежки неврологични заболявания от град Пловдив и областта. В часовете членовете на клуба изработиха мартенички за благотворителния базар в гр. Пловдив. От рециклирана, ръчно изработена хартия от учениците, в която са поставени семена на пролетни цветя бяха изработени 70 мартеници за засяване и още 70 мартеници с пролетни послания в орехови черупки. Днес, 21. 02. кутията с мартениците бе изпратена за град Пловдив. Благотворителния базар ще бъде отворен от 22 февруари от 10.00 до 17.00 часа и ще продължи до 1 март. Изработените картички и мартенички ще се предлагат пред офиса на Сдружение "Различни, но равни", който се намира на адрес гр. Пловдив ул. "Княз Александър I Батенберг" № 27 на главната улица срещу стълбите на "Сахат тепе". Събраните средства от базара ще бъдат предоставени на сдружение „Различни, но равни” в подкрепа на деца с увреждания , както и за организиране на нови дейности по арттерапия.


Какво?

Зарадвайте своите близки и познати с уникалните картички и мартенички, изработени в подкрепа на деца и младежи от сдружение "Различни, но равни" в град Пловдив. 

Сдружение „Различни, но равни” е родителска неправителствена организация, учредена през 2002 година и е регистрирана от Министерството на правосъдието в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в съответствие със ЗЮЛНЦ. Сдружението обединява 70 семейства на деца и младежи с тежки физически и умствени увреждания с диагнози: детска церебрална парализа, мускулна дистрофия, синдром на Даун, аутизъм и други тежки неврологични заболявания от гр. Пловдив и областта. 

В часовете ще изработим картички с пролетни послания и мартенички за благотворителния базар в гр. Пловдив. Участваме в тази кампания вече 5-а година. 

Благотворителния базар ще бъде отворен от 22 февруари от 10.00 до 17.00 часа и ще продължи до 1 март. Изработените картички и мартенички ще се предлагат пред офиса на Сдружение "Различни, но равни", който се намира на адрес гр. Пловдив ул. "Княз Александър I Батенберг" № 27 на главната улица срещу стълбите на "Сахат тепе".

Събраните средства от базара ще бъдат предоставени на сдружение „Различни, но равни” в подкрепа на деца с увреждания, както и за организиране на новите  дейности по арттерапия.

Кога?

Стартираме на 7.02.22 г. в 10 часа.

Къде?

Ще изработваме картичките в училище и вкъщи. Не е необходим транспорт, ще ги изпратим по куриер.

Нужна екипировка?

Всеки доброволец сам осигурява материалите. Изработваме мартеници за засяване. Не сме привърженици на вида на дървета, отрупани с пластмаса и парцаливи останки от мартеници целогодишно. Провокирани от идеята да удължим живота на този хубав пролетен символ и след празника, решихме да направим нашите мартеници като добра алтернатива със силна символика – от които буквално да се ражда нов живот. Самите форми на мартениците са свързани с пролетта – лале, пиленце и сърце – а семената, които влагаме в тях са различни.Разбира се добавяме към тях традиционния усукан бял и червен конец. Формите са направени от ръчна хартия и са разградими. Какво трябва да се направи? Достатъчно е след празника да се отдели от закопчалката хартиената формичка със семена, да се намокри добре и да се сложи в саксия с влажна пръст. От там нататък са нужни топлина, слънце и време, и любов разбира се, за да се събудят семената вградени в хартията. Страхотно и радващо е да видиш след дни живота, роден от няколко семенца.

Защо?

Мисията на сдружение „Различни, но равни“ е да подпомогне социалната интеграция на децата с увреждания в гр. Пловдив и областта, подкрепа на техните семейства – чрез социални услуги, подкрепа и запознаване на обществеността с техните проблеми. Чрез благотворителната кампания ще  се осигурят средства за  провеждането на поредица терапевтични курсове по хипотерапия /конна езда/ и терапевтични курсове по хидротерапия /подводен масаж и рехабилитация/ на деца от сдружението.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!