Изработи коледни сувенири заедно със свой ученик със специални образователни потребности

Изработи коледни сувенири заедно със свой ученик със специални образователни потребности

Клуб "Усмивка", СУ "Васил Левски", Вълчи дол
Мисията е от 8 декември 2021 до 23 декември 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

През месец декември доброволците от клуб "Усмивка" успешно реализираха плануваната още в началото на учебната година мисия за съвместна работа с децата със специални образователни потребности и участие благотворително в традиционния коледен базар. Официално обявената цел на мисията е подпомагане на ресурсните учители с материали и раздаване на коледни изненади във вид на торбичка с лакомства и сувенири на тези деца. Основната идея обаче остава скрита. А тя е изграждане на положително отношение към децата със СОП( или казано по друг начин децата със заболявания, увреждания, с проблеми в обучението или социално слаби такива), възпитаване на качества на толерантност и взаимопомощ, за едно по-хуманно общество в бъдеще, което няма да изолира и сочи с пръст хората, различни от нас, а напротив ще им помага да се реализират според собствените им възможности и способности и да се чувстват равни на останалите членове на това общество. Тази мисия осъществяваме за втори път след създаването на "Усмивка". Първият път беше в далечната 2016 година с първите доброволци, голяма част от които вече завършиха училище и не са част от нашия клуб. Така, че стъпките ни бяха познати - съвместно изработване на коледни картички и играчки за елха от солено тесто, продаването им на Коледния базар, заедно с допълнително изработени сувенири, сладкиши и други лакомства. Всичко това с придружено с послания за добрите дела и кутия за дарение. Спечелените общо средства( 74 лева) се разпределиха за материали за ресурсното подпомагане и коледни торбички-изненади за децата със СОП.

Какво?

Идеята за инициативата беше планувана още в началото на учебната година. Не за първи път доброволците от клуб "Усмивка" участват в традиционния Коледен базар на училището с благотворителни каузи - за самотните хора, за деца със СОП или такива, нуждаещи се от лечение.

Тази година решихме отново да подпомогнем учителите по ресурсно подпомагане с материали за тяхната работа и изненадаме учениците със СОП с коледни торбички с лакомства и сувенири. Мисията лесно се вмести в месец декември, защото тематично беше свързана с другите две инициативи - за коледни изненади на децата от ЦНСТ, Варна и самотните хора.

И в трите мисии доброволците ще изработят коледни картички, играчки и гирлянди за елха. Различното тук е, че плануваме един следобяд (16.12.) съвместна работа на децата със СОП и доброволците в изработване на коледни сувенири, които впоследствие ще бъдат изложени за продажба на Коледния базар (21.12) заедно с предварително изработени картички и играчки в клуба и специално подготвени в домашни условия сладкиши и лакомства.

Предвиждаме на масата на Доброволческия клуб да сложим и кутия за дарения. В инициативата ще се включат и ресурсните учители с организация на съвместната работа, със сладкиши за продаване и разпределяне на спечелените средства за материали и коледни изненади за децата със СОП. 

Кога?

8-15 декември - изработване на картички и играчки за елха в клуба и в домашни условия

16.12. - среща на доброволци с ученици със СОП, съвместна работа по изработване на коледни сувенири

20.12 - подготовка на сладкиши и други лакомства

21.12. - участие в Коледен базар

23.12. - подготовка и връчване на коледни изненади на учениците със СОП

Къде?

СУ " Васил Левски", Вълчи дол.

Нужна екипировка?

За коледните картички и играчки - бои и четки за рисуване.

За коледния базар - сувенири, сладкиши и други лакомства.


Защо?

Учениците със специални образователни потребности (или казано по друг начин със затруднения в обучението или увреждания) вече не са изолирани в специализирани училища. Те са част от класовете в масовото училище. Въпреки че с тях се работи и индивидуално, в по-голямата част от времето те са със своите съученици.

Основната идея на подобна практика е социализацията на тези деца, а на останалите - възпитаване на качества на съчувствие, взаимопомощ и толерантност. Така постепенно ще се промени пренебрежителното отношение на обществото към тези деца, младежи и възрастни. Порасналите в тези условия ученици ще станат отговорни родители, които ще възпитават децата си в толерантност, а като граждани ще дават пример на младите как трябва да се отнасяме към различните от нас хора - социално слаби, с увреждания, със заболявания или затруднения в обучението и работата.

Доброволчески клуб "Усмивка" активно се включва с различни мисии в помощ на децата със СОП и изграждането на положително отношение към тях. Тази мисия е една от тях. Ако и Вие мислите като нас, включете се в тази благотворителна кампания, в който от етапите смятате,че ще бъдете най-полезни. Ако не успеете като преки участници, може да станете дарители или да си купите нещо от масата на доброволците. Така ще подпомогнете и успеха на доброволческата инициатива и ще зарадвате тези деца за Коледа (особено като се има в предвид, че голяма част от тях са от социално слаби семейства от малцинствата).

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Мари П. - координатор.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!