Изнеси урок на тема за правата на хората, по време на хуманитарна криза

Изнеси урок на тема за правата на хората, по време на хуманитарна криза

Клуб "Белите ангели", Професионална гимназия "ПГЛПЕХТ", Ямбол
Мисията е от 28 April 2022 до 29 April 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Дванадесетокласника Божидар, проведе урок с по -малките учениците на тема за "Човешките права в условия на криза". Прожектиран пред присъстващите бе урок от платформа уча.се за човешките права. С учениците се дискутира, правата и задълженията, които познават, активността им като граждани и към кои институции могат да се обърнат търсейки правата си. Понятията локално и глобално се обсъдиха, Мартин Лутер Кинг и взаимосвързаността ни. Обсъди се как можем едни на други да си помогнем в условия на криза и кои организации, могат да ни окажат съдействие и не на последно място, ролята на доброволците и ДОБРОТАТА!.

Не мога да кача снимки, ще ви пратя няколко

Какво?

Провеждане на урок на тема "Човешките права в условия на криза"

Кога?

29.04.2022 г -  1 учебен час

Къде?

В ПГЛПЕХТ - гр. Ямбол, в учебна стая

Нужна екипировка?

Не е необходима

Защо?

Дванадесетокласниците, пожелаха да споделят своя опит на по-малките и да дадат своя пример и да обсъдят с тях важни теми касаещи правата и задълженията на гражданите, гражданска позиция и права по време на хуманитарна криза.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Учениците бяха запознати предварително, че ще се проведе урок на тема за "Човешките права в условия на криза", от представителни на Доброволческия клуб "Бели ангели".

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!