Изнесете урок за правата на човека на по-малките си съученици

Изнесете урок за правата на човека на по-малките си съученици

Клуб "Измирлиевчета", СУ "Георги Измирлиев", Горна Оряховица
Мисията е на 29 April 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Днес, в класната стая на 2 б клас проведохме урок с по - малките си съученици на тема "Правата на детето - Право на живот, свобода и сигурност".

Продължителност 35

Енергизиращи упражнения: Не спирай да вървиш

 Казахме на учениците да вървят по различни начини – сякаш са много щастливи, сякаш са огромен слон, сякаш са на 80 години, сякаш вали като из ведро, сякаш са прохождащи деца и т.н.

Дейност за релаксиране:  Представете си, че ... Подканихме учениците да затворят очи и им давахме насоки да си представят събитие от миналото или бъдещето. Участниците започват да си представят събитието с все повече детайли, използвайки всички сетива.

• Започнете да дишате бавно и дълбоко...

• Представете си, че сте на място, където сте спокойни и отпуснати...

• Създайте детайлите в ума си.

• Какво виждате?

• Какви са звуците, миризмите и цветовете на това специално място?

• Има ли други хора?

Цели:

• Учениците да осмислят значимостта на правото на живот и сигурност;

• Да почувстват как се отразява ограничаването на човешкото право на живот, съществуване и лично пространство.

 Допълнителна информация по темата:

• Конвенция за правата на детето – чл. 6:

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_bg.pdf 

• Ръководство за преподаване на Конвенцията – УНИЦЕФ: https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2019-09/Final-English-Guide-CRC30_BG.pdf 

Въведение:  Всички деца имат право на живот. След като децата се родят, възрастните се грижат за тях, за да пораснат. Те ги предпазват и им помагат да се чувстват сигурни и защитени. За въвеждане в темата използвайте опита на децата, като ги приканите да споделят ситуации, в които са се чувствали защитени; кога други са им помагали да оцелеят или да се справят с трудности в живота им.

Учениците гледат встъпителното видео  за модул „Човешки права – права на детето“. https://www.powtoon.com/online-presentation/cLayWQmfhAM/?utm_medium=social-share&utm_campaign=player+page+share&utm_source=copy+link&utm_content=cLayWQmfhAM&utm_po=8422126&mode=movie

 Методи от неформалното образование: игра, мозъчна атака

1. Показахме на учениците снимка    и ги попитахме за какво се сещат най-напред, когато я гледат . Записахме ключови думи – асоциации, дадени от децата, например: защита, покрив, сигурност… На основата на личния опит на децата поговорихме защо е важно да пазим живота си и да се чувстваме защитени.

2. Игра

Етап 1: Учениците са застанали плътно в кръг един до друг. Един ученик е извън кръга и се опитва да влезе в него, но останалите не го пускат.

Етап 2: Друг ученик излиза извън кръга и се опитва да убеди останалите да го пуснат при тях.

Етап 3: При третото изиграване един ученик е вътре в кръга, клекнал, а всички останали са се скупчили плътно около него. Той се опитва да се изправи и да осигури свободно пространство около себе си, но останалите го притискат и не му позволяват.

Играта може да се изиграе още няколко пъти (в различните етапи), за да опитат повече ученици да влязат в различна роля и да почувстват какво е усещането да бъде ограничавана свободата ти на движение, или ти самият да си част от голяма група, която налага ограничения на другите. Играта показва на учениците на практика какво е чувството да бъде ограничена свободата ти, да се чувстваш застрашен и несигурен.

3. Дискусия

След играта учениците бяха насочени към рефлексия чрез въпроси – как са се почувствали в едната или другата роля; защо е важно да уважаваме правото на свободен живот на другите.

4. видеото https://www.youtube.com/watch?v=qtUdWJZ__ms

5. На основата на видяното направихме обобщение какво правят възрастните и държавите, за да гарантират правото на живот, свобода и сигурност на децата.

Рефлексия Препоръчвани въпроси, с които се насърчава осмислянето на проведеното занятие (зададени към конкретни ученици или към целия клас):

- Как се почувства, когато не те пускаха в кръга?

- Как се почувствахте, когато трябваше да попречите на вашия съученик да влезе в кръга?

- Кога беше по-лесно – когато беше в кръга (етап 3) или извън него (етапи 1 и 2)?

бележки С изиграването на ролевата игра се стимулира осмислянето на правото на децата на живот, оцеляване и лично пространство на сетивно ниво.

 Видеоклипа е създаден от Съвета на Европа като ресурс със свободен достъп за нуждите на училищата: https://vimeo.com/292081189 

https://www.youtube.com/watch?v=qtUdWJZ__ms 


Какво?

Урок във 2 б клас на тема "Правата на детето - право на живот, свобода, сигурност, " Конвенция за правата на детето – чл. 6:

https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2018-09/CRC_bg.pdf 

Ръководство за преподаване на Конвенцията – УНИЦЕФ: https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/files/2019-09/Final-English-Guide-CRC30_BG.pdf 

Всички деца имат право на живот. След като децата се родят, възрастните се грижат за тях, за да пораснат. Те ги предпазват и им помагат да се чувстват сигурни и защитени. За въвеждане в темата ще използваме опита на децата, като ги приканим да споделят ситуации, в които са се чувствали защитени; кога други са им помагали да оцелеят или да се справят с трудности. Подготвили сме много ролеви и енергизиращи игри, дигитални ресурси.

Кога?

29.04.22 г. от 11.30 часа

Къде?

В класната стая на 2 б клас

Нужна екипировка?

не е нужна.

Защо?

Учениците да осмислят значимостта на правото на живот и сигурност. Да почувстват как се отразява ограничаването на човешкото право на живот, съществуване и лично пространство.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с К. Енчева

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!