Изготви информационна презентация за хуманитарните кризи

Изготви информационна презентация за хуманитарните кризи

Клуб "Усмивка", СУ "Васил Левски", Вълчи дол
Мисията е от 22 April 2022 до 26 April 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Идеята за презентация за хуманитарните кризи, правата на хората и ролята на доброволците отново получихме от ресурсите на Купата на героите. Тя дойде като спасителна, след като идеята за урок пред по-малките класове, свързан с документите за правата на човека отпадна, поради невъзможност да го реализираме до края на април. Със задачата за изработване на презентация се зае доброволката Гергана Атанасова. В нея тя е включила отговорите на въпросите, що хуманитарна криза, кога и от какво са предизвикани хуманитарните кризи, кои права на човека са нарушени по време на хуманитарна криза, как доброволците помагат в такива случаи. В последните три слайда, Гери е включила три въпроса към съдържанието на презентацията , представени във вид на играта " Стани богат" с ефект на оцветяване в зелено и аплодисменти при верен отговор. Презентацията беше разпратена до всички класни ръководители с молба да се даде на възможност на доброволците от техните класове да представят презентацията. Поради липса на достатъчно проектори (презентационна техника) някои от тях са използвали екрана на служебните компютри, обърнати към класа. Това установихме по получените снимки, като обратна връзка. Надяваме се, че и този път сме били полезни с информация по тема, не включена в нито една учебна дисциплина, а толкова актуална в момента във връзка с войната в Украйна!


Какво?

След като се запознахме с темата на месеца и я обсъдихме, решихме, че отново можем да направим урок за малките ученици, този път свързан с документите за правата на човека. Идеята беше хубава. Урокът беше замислен с интерактивни елементи и участието на публиката. Налагаше обаче да я оставим за последната седмица от април, тъй като основните ни усилия бяха насочени в кампанията за събиране на средства за хранителни пакети за самотните хора, които по традиция посещаваме в седмицата преди Великден. Само, че ръководството ни изненада с обявяването на една общо училищна инициатива Ден на талантите, която е планирана за 4, 5 май. Така всъщност и доброволците и малките ученици(нашата евентуална публика) започнаха репетиции по класове за представяне на сцена. И идеята за урока отпадна поради невъзможност да я осъществим през месец април. Тогава като спасителна дойде идеята от екипа на Купата за изготвяне на информационна презентация за хуманитарните кризи, която ще бъде разпратена до класните ръководители и доброволците по класове ще я представят за минути от часа на класа. С отговорната задача за подготвянето на презентацията се зае Гергана Атанасова - една от най-активните доброволки в клуба. Това, което ѝ предстои да направи е да се запознае с информацията по темата, като се води по въпросите от ресурсите на Купата, да я редактира и качи с подходящи изображения на слайдове. Освен това в последните няколко слайда, трябва да измисли варианти за обратна връзка с публиката. За съжаление има много кратко време от 3 дни за да приключи със задачата, поради факта, че остава само един вторник (в който по програма всички класове имат час на класа) - 26.04 до края на месеца. Сигурни сме, обаче, че тя ще се справи.

Кога?

22 - 25 април - подготовка

26 април, 13.10 - 13.50 часа - реализация


Къде?

В училище. Не.

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Хуманитарните кризи са следствие от природни бедствия и локални войни, свързани с липса на най-необходимите продукти и условия за нормален живот. Често в такива моменти доброволците са хората, които се организират и притичват на помощ. До колко обаче е запозната с този факт широката общественост? Възможност да я запознаем сега. Ако и ти си заинтригуван от темата, заповядай в екипа на презентаторите по класове!

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Мария П. - координатор


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!