Изготви и представи пред съученици презентация за Деня на търпението

Изготви и представи пред съученици презентация за Деня на търпението

Клуб "Героите на Йовков", СУ "Йордан Йовков", Тервел
Мисията е на 25 March 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Ивона (наш доброволец) изготви презентация за Деня на търпението, която представи на класа ни. Имаше интересни въпроси, над които да разсъждаваме и полезни упражнения, с които да тренираме търпението си.

Какво?

Искаме да запознаем съучениците си с деня на търпението и как да бъдем по-търпеливи и спокойни.

Кога?

Ще започне в 13:15 ч. на 25-ти март.

Къде?

СУ "Йордан Йовков".

Нужна екипировка?

Няма нужда.

Защо?

Винаги е добре да се информираме.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържете се с Елиса на feimelisa7@gmail.com

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!