Гледай видеоурок на тема "Гражданско образование" и след това го изнеси пред по-малки ученици

Гледай видеоурок на тема "Гражданско образование" и след това го изнеси пред по-малки ученици

Клуб "Кошер на доброто", ОУ "Свети Климент Охридски", Павликени
Мисията е на 22 February 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Учениците от доброволческия клуб гледаха видео материали, дискутираха теми свързани с гражданска позиция, гражданско общество и образование. Създадохме работни листи и разказаха на свои съученици. Показаха им видеоурока и поговориха за своитр начини да бъдат отговорни и с активна гражданска позиция. 

Какво?

Във видеурок ще разгледаме най-популярните аспекти на гражданското образование. Ефекта и последиците от активната гражданска позиция, от действията на общността. 

Урокът ще бъде от различни видеа, беседа и дебат. След провеждането на урока, доброволците ще го изнесат по групи в различни класове на по-малки ученици с помощта на ментори. 

Кога?

На 22.02.2022 г.  

Планирани са 1 + 3 уроци (2 ч и 30 минути).


Къде?

ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Павликени, различни кабинети.

Нужна екипировка?

Не е необходима. Всеки кабинет е снабден с нужната мултимедия. 

Защо?

Гражданското образование е изключително обширна тема, с която учениците и всеки човек се сблъсква. Колкото по-информирани, толкова по-активни и съпричастни могат да бъдат хората. Възпитаването на активна гражданска позиция е важно за подкрепата и развитието на общността. 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

За контакт Илина Димитрова poisonous_ivy@abv.bg ;Николай Георгиев  gentleman@abv.bg 


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!