Бъди доброволец в учебна евакуация при кризисни ситуации

Бъди доброволец в учебна евакуация при кризисни ситуации

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията е на 20 June 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

На 20.06.2023 г. в СУ „Иван Вазов“ се проведе учебна евакуация като част от програмата по БАК, свързана с обучението на ученици и служители за действия при пожар и други непредвидени инциденти на територията на учебното заведение. Събитието протече при спазване на всички дейности от плана за действия при пожар: подаване на сигнал, събиране на Щаба по пожарна безопасност, известяване на намиращите се в училище ученици, учители и служители за незабавна евакуация чрез звуков сигнал, частично спиране на електрическото захранване в района на пожара.

В подготовката и провеждането на учебната евакуация активно участие взехме ние, доброволците, като осъществихме дежурство на изходите, подпомогнахме придвижването на учениците, участвахме в демонстрации за оказване на помощ на пострадали. Участвах с голямо желание в предизвикателството за спасяване на пострадал ученик от третия етаж на училището, защото смятам, че по този начин повишавам знанията и уменията си за действия в кризисни ситуации и давам своя принос като личност, готова винаги да окаже помощ на човек, изпаднал в беда.

Дежурната смяна ни даде висока оценка на свършената работа и поздравиха нас и нашите учителите за добре осъществената учебна евакуация.

Виктор Михайлов


Какво?

Тази инициатива ни дава възможност да се включим в изследването на проблеми, свързани с природни бедствия и действия за подпомагане на пострадали като оказване на първа помощ, набиране на вещи и доброволчески труд при кризисни ситуации.

Кога?

20.06.2023 г., вторник, от 11:00 ч.

Къде?

Корпус 1 на СУ „Иван Вазов“.

Нужна екипировка?

Всичко необходимо е осигурено от органите на РС ПБЗН – гр. Монтана.

Защо?

Помощ за човек в труден момент означава сила, щедрост и лидерство!

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Екипът ще включва 14 желаещи доброволци – по двама на коридорите на 1,2 и 3 етаж, по двама на двата изхода, двама, които дават информация за обстановката на органите на РС ПБЗН – брой евакуирани, изнесена ценна документация, извършени действия по пожарогасене и т.н. и двама, свързани със спасяване на пострадал. Всеки желаещ може да се включи като ме намери лично или ми пише на месинджър: Виктор Михайлов 

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!